vakaronės

vakaronės
vakarõnės sf. pl. (2) NdŽ, DrskŽ, Vrn etnogr. 1. II193, LTR(Mrk) senoviškų vestuvių išvakarės, vakarynos: Subaton vakarõnės būna, o nedėlion šliūbas Žln. Kvailys eina ir prašo vakarõnėsna Dg. Vakarõnės susirenka, kas pulke būva . Būna iš vakaro vakarõnės, tai susirenka visi jauni, kuriuos prašys in pulką LKT205(Ig). Gieda vestuvėsa, vakaronėsa, kai našlaitė išteka LTR(Ndz). Ir paprašė mane kaimynas į vakarones prieš veseliją LMD(Pkn). Kokia tę veseilia be vakarõnių Alv. Vakarõnių vakarėlį pins mergelei vainikėlį (d.) Mrc. ^ Ko tu verki, ko tu striūbauni kap jaunamartė per vakarones? LTR(Al). 2. Sn, Kb, LTR(Auk), Dsm susibūrimas vakarais į vienus namus (ppr. einant kas vakarą panamiui) dirbti savo darbų arba talkinti kaimynui: Vakarõnės buvo, sueidėm, audėm gražiai Dbč. Vilnos vakaronių metu nebuvo verpiamos, kadangi jas verpiant reikalingas didesnis verpėjos atidumas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • vakaronė — vakarõnė sf. (2) DŽ, NdŽ, Ln žr. vakaronės: 1. PnmA Dar vakarõnę šoksiu prieš šliūbą Dv. 2. LTEXII13, Ds. 3. DŽ1, LTR(Mrk), Ml pasilinksminimas, vakarėlis: Per vakarones dainuodavo, žaisdavo, sekdavo pasakas, mindavo mįsles, šeštadieniais ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • biznė — bìznė sf. (2) 1. žr. 2 biznis: Menka bìznė iš šio turgaus – ant pyrago vos pelniau Vvr. 2. Lkv, Tv vakaronės, šokiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuogis — 2 kuõgis, ė smob. (2), kuogis (1) 1. neprašytas svečias vestuvėse: Kad nekvies, važiuosma kuõgiais Užp. Vestuvėsna prisigrūdo daug kuõgių Mlt. Kuogių prisrinko daugiau kaip vestuvinykų Ds. Per vestuves kuogės visą laiką sėdėjo Rk. Kuogiu į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vakaruotuvės — sf. pl. (1) Š, NdŽ, vakaruotùvės (2) KŽ; Rtr 1. NdŽ bendras darbas vakarais, vakaronės. 2. Š, Rtr pasilinksminimas. 3. Š, KŽ vakaras, skirtas kam paminėti. 4. Rtr, KŽ vakarienė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vakarynos — vakarỹnos sf. pl. (2) NdŽ, DŽ1 1. LTR(Vlkv, Klvr), Plv, Alk, Mrj etnogr. senoviškų vestuvių išvakarės, kai jaunoji atsisveikina su jaunimu ir kaimynais, mergvakaris, pintuvės: Vakarỹnos būna – nupuošia kampą, pamergės šoka Všt. Paskutinį vakarą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vakarynės — vakarỹnės sf. pl. (2) 1. žr. vakaronės 2: O sueina dar moteros žiemos laike, kap susneša ratelius, tai pernakt vakarynès daro Kpč. 2. KŽ, Vr žr. vakaronė 1: Vakarỹnės [seniau] smagesnės negu dabar buvo Kbr. Berniokai vakarỹnės[e] buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verksmas — ver̃ksmas sm. (4) KBII51, K, LsB423, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, (2) Š, NdŽ; Q613, SD170,123, SD252, H, P, M, J.Jabl, L 1. LEXXXIII429 fiziologinis reiškinys, kylantis dėl skausmo, liūdesio, džiaugsmo, ašarojimas: Negaliu kalbėti verksmu N. Ko …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešės — viẽšės sf. pl. (2) DŽ, NdŽ, KŽ, (4) Jn(Kv), Š, NdŽ 1. L, Rtr, BŽ103, Lkž viešėjimas, viešnagė: Ans važiuoja į viešès J. Aš pas tave ateinu į viešès (į svečius) KI226(Klp). Ar girdi, pati, ant ryto vedu į viešès užprašė BM402(End). Kalėdų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūgtelėti — ūgtelėti, ėja ( i, ia NdŽ), ėjo intr. KŽ, Krš, Rdn 1. kiek daugiau išaugti, paūgėti: Augęs ir ūgtelėjęs DŽ. Vaikai ūgtelėjo, vis lengviau Rdn. Rugiai teip auga, kad žymu, kiek ūgteli per dieną Pžrl. Kai jau ūgtelėjau, į vakarones vaikščiojau rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Pasaulio lietuvių sporto žaidynės — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse gyvenančių lietuvių ir lietuvių kilmės sportininkų varžybos. Pirmosios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės surengtos 1978 m. Toronte (Kanada). Tą kartą vyko 11 …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”